Jazykové korektury

Jazyková korektura má za úkol odhalit jak pravopisné a typografické chyby, tak i věcné a stylistické prohřešky, kterých se pisatelé velmi často dopouštějí. Odstranění těchto jazykových nedostatků mění text ve čtivý, stylisticky vytříbený a plynulý pro konečného čtenáře.

KORIGOVANÉ JAZYKY

V současné době zprostředkováváme jazykové korektury v těchto jazycích:

TYPY JAZYKOVÝCH KOREKTUR

Nabízíme tři typy jazykových korektur, a to gramatický, stylistický a druhé čtení.

PRO KOHO KOREKTURY ZPROSTŘEDKOVÁVÁME

Zpracováváme česky psané texty různých druhů od firem, institucí, nakladatelství, jednotlivců ad. Podrobnější obsah našich služeb najdete níže.

JAK BUDE VYPADAT ZKORIGOVANÝ TEXT PO ZÁSAHU KOREKTORA

Stáhnout ukázku ve formátu MS Word

Stáhnout ukázku ve formátu PDF

FORMÁTY DOKUMENTŮ

DODACÍ TERMÍN

Většinu zakázek zpracováváme do následujícího dne. Orientačně jsme schopni zkorigovat text o velikosti 30–50 NS do 24 hodin (záleží však na typu korektury a odbornosti práce). Při větším množství textu se korektura provádí dle dohody. Nedodáme-li objednávku včas ve smluveném termínu, poskytujeme slevu 10 % za každých 12 hodin prodlení.

RYCHLOST A ZÁRUKA SPRÁVNOSTI

V případě, že se v textu objeví chyba, vrací se 100 % částky za normostranu, ve které se chyba objevila. Za svou práci ručíme až do výše ceny zakázky. Reklamace prosím uplatňujte do 1 týdne od odevzdání korektury.

28.9.2016
ZPRÁVY Z FOTOBLOGU: Ale no tak, zavírejte za sebou!
5.5.2015
ZPRÁVY Z FOTOBLOGU: Určitě upoutá pozornost
9.4.2015
ZPRÁVY Z FOTOBLOGU: Nový typ rybízu

Registrovat se

© 2009–2012 Jazkor.cz, všechna práva vyhrazena. nemec@jazkor.cz