Jazykové korektury
DOC v češtině 55 Kč/NS
PDF v češtině 65 Kč/NS
druhé čtení 20 Kč/NS
slevy neposkytujeme
příplatky nedáváme

formou sledování změn

Nejpoužívanější způsob u dokumentů ve formátu DOC.
Pokud o tento způsob nestojíte, dejte nám vědět.

formou poznámek

Nejpoužívanější způsob
u dokumentů ve formátu PDF.

Přepisy textů
text 55 Kč/NS
audio v češtině 65 Kč/NS
video v češtině 65 Kč/NS
slevy neposkytujeme
příplatky nedáváme

doslovný přepis (obsahuje slovní zbytečnosti)

Využijí především právnické společnosti,
pro které je každé slovo důležité.

uhlazený přepis (neobsahuje slovní zbytečnosti)

Využijí především ti z vás, kteří budou
s textem dále pracovat, například do časopisu ad.

upozornění

1 NS je 1800 znaků včetně mezer. Splatnost faktur 14 dní. Za svou práci ručíme až do výše ceny objednávky.
Neručíme za vzniklou závislost na potřebě našich služeb.